Medlemsblad

Medlemsinformation


Samlad information till medlemmarna
Självklart kommer våra medlemsblad också på vår hemsida, tillsammans med all övrig information.Vi håller på att uppdatera vårt medlemsregister med även
e-postadress.
De medlemmar som har e-post ombedes därför meddela denna till oss på vår nya epostadress: info@old.fsbb.se.
Vi kommer dock att även i fortsättningen att skicka medlemsblad och annan allmän information med vanlig postgång.Vi arkiverar även medlemsbladen efterhand det kommer nya.
På detta vis kan du då läsa även tidigare medlemsblad.De nedladdningsbara filerna är gjorda i pdf-format
vilket innebär att du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator.Saknar du denna så kan du ladda ner densamma här >>