Birger Nilssons Donation

collage 1

Den 27 september 1977 tog Svedala kommun emot den samling som kommit att kallas Birger Nilssons donation. Kommunens politiker var från början tveksam till att ta emot donationen eftersom det redan från början var oklart var och om den skulle kunna visas.

Samlingen omfattar ca 500 föremål från yngre stenåldern till ca 1920 samt en myntsamling. Myntsamlingen består av nästan 1000 mynt från 1200- taletoch framåt. Den har kompletterats enligt donationsbrevet. Enligt den numismatiker som utförde myntinventeringen 2011, är ca 10-20 mynt av större värde bl a en dansk enmark från 1540.

De donerade föremålen och möblerna kommer från Birger Nilssons barndomshem, ett lantbrukarhem i Börringe men eftersom Birger Nilsson var en stor samlare av äldre föremål, ingick också annat i donationen.

Donationen inventerades efter mottagandet och föremålen listades upp och numrerades. Förvaringsplatsen blev kommunhusets källare men under årens lopp har delar av samlingen visats på olika utställningar, hembygdsdagar och liknande. Föremål och möbler finns också i skolmuseet i Torup, på Statarmuseet, på biblioteket i Svedala och i Mjölnarebostaden i Aggarp.

Svedala kommun gjorde en ny inventering 2011. I arbetet ingick rengöring, fotografering och magasinering. Varje föremål försågs med märkning. Nya katalogkort skrevs och de gamla uppgifterna kompletterades i den mån det var möjligt, främst i fråga om material, storlek, skick och användningsområde.

Karin Leeb-Lundberg
kulturchef

2 tankar på “Birger Nilssons Donation

  1. Birgers samling är jättefint dokumenterat, men jag saknar en hel del. Varför är inte allt med? Det finns en hel del av hans donation i Torups småskola samt i Statarmuseet i Torup + Killehuset i Bara – där är det mycket möbler + Mjölnarebostaden i Aggarp. Jag efterlyser en hel del. Birger var min mormors bror. Jag har kämpat i många år för att få med allt – men det är inte färdigt än – Varför? Svara mig snarast! häsningar från Ewa (Mohlin) Andersson

  2. Donationen togs emot av Svedala kommun, registrerades och lades ner i lådor 1977. Delar av donationen har visats för allmänheten bl a på kommunens bibliotek. Med hjälp av inhyrd personal med museikompetens gjordes en ny inventering och registrering, fotografering samt rengöring av föremålen år 2011. Hembygdsföreningen Svedala- Barabygden har sedan – på Svedala kommuns uppdrag – lagt ut bilder på donationen på sin hemsida http://www.old.fsbb.se (som kommunen länkar till). Donationen ska bestå av 571 föremål men vid den senaste inventeringen saknades 81 av dessa. Detta är dock oklart då inventeringen som gjordes vid mottagandet aldrig blev riktigt klar. Föremål/möbler ur Birger Nilssons donation finns varken i Killehuset eller Mjölnarebostaden. Svedala kommun har avslutat arbetet med att inventera donationen.

Lämna en kommentar