Aggarps kvarn

 

Aggarps kvarn och möllarebostadaggarp2

image001

Kort historik

År 1871 flyttade mjölnaren Per Andersson och hans hustru Ingar till Aggarp 1 och blev då ägare till den stubbamölla som då stod på platsen, en kvarn av samma typ som Skabersjö kvarn. Efterhand som verksamheten växte räckte inte stubbamöllan till, utan revs, för att ersättas av den ”holländare” som ännu står kvar. Det är en imponerande byggnad, såväl utanpå som inuti, med sex våningar, utrymmet i den vridbara hättan inkluderat.

 Den nya kvarnen stod färdig 1896 och firade således sitt 110-årsjubielum 2006. Sedan den byggdes och fram till 1965 var kvarnen i samma familjs ägo. Efter Per Anderssons död 1906 blev hans hustru 1896
ägare, medan sonen Axel tog över driften och fortsatte verksamheten fram till 1951, tidvis med hjälp av sonen Hilding. Under åren som gått hade det installerats en tändkulemotor i bottenvåningen.

År 1965 skänkte Axel Perssons barn Hilding och Dagny den då delvis förfallna kvarnen till Svedala köping. Senare samma år gav kommunfullmäktige Svedala Rödakorskår nyttjanderätt till kvarnen. Med hjälp av stora frivilliga arbetsinsatser genomförde Rödakorskåren en omfattande renovering och räddade därmed denna ståtliga byggnad för framtiden. Återinvigningen ägde rum 1971.

En unik helhetsmiljö

 Efter syskonen Perssons bortgång blev den återstående delen av fastigheten till salu, vilken inkluderade bostadshuset och uthusen. Svedala kommun köpte fastigheten för att kunna bevara kvarnmiljön i sin helhet, en sammanhållen bild av möllarelivet som är unik, vid en jämförelse med många andra kvarnar. Möllarebostaden med uthus hade i stort sett förblivit oförvanskade, men var i stort behov av restaurering, vilken genomfördes pietetsfullt av kommunen. De olika rummen i bostadshuset inreddes för att åskådliggöra olika tidsepoker i möllarehusets historia. Även köket fick behålla en tidstypisk prägel, samtidigt som det var helt funktionsdugligt för matlagning och servering vid olika arrangemang.
kvarnportPå hösten 1991 var allt färdigt. På mölledagen i juli 1992 öppnades kvarnen och husen för första gången för allmänheten. Den då nybildade Föreningen Svedala-Barabygden svarade för arrangemanget och har så gjort sedan dess.

 Gamla hus och kvarnar kräver ständigt underhåll och under åren 1994-1995 genomförde Svedala kommun en genomgripande renovering av kvarnen. År 1996 införskaffades också segel till vingarna. Men efter 10 års väder och vind var det på nytt dags att byta ut delar av vingarna år 2005. I samband med detta diskuterades det framtida underhållet och den dagliga tillsynen av såväl kvarnen och möllarebostaden. Resultatet blev det nuvarande avtalet mellan Svedala kommun och Föreningen Svedala-Barabygden, varvid kommunens ansvariga och vår förening gemensamt diskuterar och planerar vad som bör göras.

Detta har blivit en del av vår förenings löpande verksamhet och vid våra ”arbetsdagar” under vår och höst samlas en del av våra medlemmar för att ”pyssla” och umgås. Mycket har blivit gjort med hjälp av detta frivilliga arbete och just nu är uthusens interiörer på väg att iordningställas, för att därmed illustrera livet på möllaregården i dess helhet.

Alla medlemmar är välkomna att delta!

 Vår förening anordnar också varje år den traditionsenliga ”mölledagen” som är öppen för alla och mycket uppskattad. Besökarantalet är stort och växande. Förutom att kvarnen och möllarebostaden denna dag är öppna för allmänheten serveras det även skånsk äggakaga och kaffe med dopp, plus andra arrangemang som åkning med ”hästavagn” och tipspromenad. I trädgården bjuds det på musikunderhållning och alla njuter av stämningen.

 Vår ”kvarnfogde” är Nils-Åke Åkesson, tel. 040 – 40 31 66, mobil 070 – 2984537.

Lämna en kommentar